Mayo Greenway Cycling Holiday

The Great Western Greenway is a spectacular 42km off road cycling and walking trail along an old railway line between Westport and Achill Island in County Mayo. With so many things to see and do along the route it has become of Ireland’s top holiday destinations at the centre of the Wild Atlantic Way, Ireland’s Atlantic Coastal route. Some of the highlights along the Greenway are;
 
Not to mention the numerous coffee shops of Westport, Mulranny and the stunning scenery in between.
 
 
Group Bookings
For groups wishing to explore the greenway we can tailor make a cycling package for active retired groups, hen/stag parties and corporate groups.
 
If you are interested in group cycling packages please call us on 098 42464 or email us on info@hotelnewport.ie
 
Full details and maps about the Great Western Greenway can be found on the official website, greenway.ie.
 
 
Mayo's Great Western Greenway Map - Newport
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Hotel Newport,
Main Street,
Newport,
Co. Mayo
F28 YX89

Điện Thoại

098 41234

Email

info@hotelnewport.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

098 41234

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách